Energetikai Szakreferens Szolgáltatást Nyújtunk!

Legyen Ön is a partnerünk! Tájékozódjon mielőtt dönt!

Ha már egyszer fizetni kell “Energetikai Szakreferenst”, akkor ne csupán adminisztratív feladata legyen!

VÁLASSZON MINKET!

Miért velünk dolgozzon?

 • Mert már sokszor sikerült nagyon kis erőforrásból versenyképességet, gazdasági sikert  felépítenünk.
 • Mert sok iparágban és szolgáltatási területen értünk el sikereket.
 • Mert nem csak megcsináljuk a ránk bízott feladatokat, hanem tapasztalatainkat, tudásunkat megosztjuk partnereinkkel.
 • Mert ha Mi végezzünk Önnek a szakreferensi szolgáltatást,akkor hozzájuthat a piac legversenyképesebb energiavételezéséhez is.

Tájékoztató az energetikai szakreferens feladatáról

2016. december 21. napján az Energiahatékonysági törvény a „17/B. Az energetikai szakreferens” alcímmel, az Energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló rendelet pedig az „5/A. Az energetikai szakreferens” alcímmel egészült ki. A kiegészítések értelmében az érintett vállalkozásoknak energetikai szakreferenst kell alkalmazniuk.

 

Mi az energetikai szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens feladata, hogy elősegítse a nagyobb energiafogyasztású vállalkozások energia hatékony működését az alábbi tevékenységek ellátásával:

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz az energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

b) javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik az energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredmények kimutatásáról,

d) havi jelentést készít tevékenységéről, illetve a vállalkozás tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e) összefoglaló éves jelentést készít a havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredményekről a tárgyévet követő év május 15-ig,

f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatosan hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

Kérje Energetikai Szakreferens Szolgáltatásunkat

  Vezetéknév (kötelező)

  Keresztnév (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefon

  Szervezet neve

  Üzenet

  Kinek kell igénybe vennie az energetikai szakreferens szolgáltatásait?

  A szakértőket azon vállalatok kötelesek igénybe venni, akiknél a tárgyévet megelőző

  3 évben az éves energiafelhasználás átlaga meghaladja a:

  – 400 000 kWh villamos energiát, vagy

  – 100 000 m3 földgázt, vagy

  – 3 400 GJ hőmennyiséget

   

  Mikortól szükséges energetikai szakreferenst foglalkoztatnia a kötelezett gazdálkodó szervezetnek?

  A változás értelmében 2016.12.20-tól kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni, aminek elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. Az energiahatékonyságról szóló törvény módosításának 48. § (7) pontja kimondja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017. június 30-ig nem bünteti ennek hiányát. A bírság mértéke a határidő lejárta után 200.000 – 2.000.000 Ft között változhat, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150%-ig (a bírság maximális értéke 3 millió Ft).

   

  Milyen kötelezettséget jelent az érintett vállalkozások számára?

  A vállalkozás 30 napon belül köteles tájékoztatni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.

  A szakreferenst igénybe venni köteles vállalatnak nyilatkoznia kell, hogy teljesítette a kötelezettségét és meg kell neveznie az igénybe vett szakembert vagy szervezetet az erre rendszeresített nyomtatványon, melyben ismertetnie kell azon adatokat is, amelyek igazolják, hogy az energetikai szakreferens megfelel a tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek.

  (http://www.mekh.hu/nyomtatvany-az-energetikai-szakreferens-igenybevetelenek-bejelentesehez)

  Az érintett vállalkozásnak minden évben május 31-ig nyilvánosságra kell hoznia az éves jelentést a saját honlapján.

  Ki minősül energetikai szakreferensnek?

  Egy szervezet akkor minősül energetikai szakreferensnek, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

  Energetikai szakreferens meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet, aki munkajogilag független az igénybe vevő gazdálkodó szervezettől, azaz nem nevezhető ki energetikai szakreferenssé a vállalat egy munkavállalója, még akkor sem, ha megfelel a jogszabályban meghatározott minősítési feltételeknek.

  Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki:

  1. a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
  2. b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
  3. c) a szakmai vizsgát teljesítette.

  Amennyiben egy vállalkozásnak van energetikai auditor munkavállalója és megfelel az energetikai szakreferensi tevékenység ellátásához szükséges fenti követelményeknek is, a vállalkozás jogosult energetikai szakreferensi szolgáltatást nyújtani más társaságok számára.

  A KELLER-ALEX ENERGETIKAI Kft., mint energetikai auditor szervezet a törvény értelmében jogosult energetikai szakreferens szolgáltatást nyújtani.